haqq-nahaq

haqq-nahaq
z. <ər. həqq və fars. na> Haqlı olub-olmadığından asılı olmayaraq; istər haqlı olsun, istər haqsız. <Zeynəb> hər hansı bir məsələ olursa olsun, haqq-nahaq yoldaşlarının tərəfin saxlardı. Qant.. // Yerli-yersiz. Haqq-nahaq danışmaq. – <Yaşlı kişi:> <Şirinnaz> . . haqq-nahaq qəhqəhə çəkib gülür, məni də güldürürdü. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nahaq — sif. <fars. na. . . və ər. həqq> 1. Haqsız, ədalətsiz, haqq və insafa müğayir; qanunsuz. <Yusif şah:> Hakimi vilayətlərə mənim tərəfimdən elan edərsiniz ki, Allahdan qorxsunlar, nahaq iş tutmasınlar. . M. F. A.. 2. Əbəs, yersiz, boş,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq — 1. <ər.> 1. sif. Doğru, düz, düzgün, həqiqi. Haqq iş. – Nahaq söz od vurar qəlbə, fəqət haqq söz keçər daşdan. S. V.. Bu haqdır, ağladıqca; Kişi qeyrətsiz olur. B. V.. // is. Ədalət, doğruluq, düzgünlük, düzlük, insaf. İnsafı tərk edib,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaralamax — I (Kürdəmir, Şamaxı) fikirləşmək. – Mən çox qaraladım, bir şey çıxmadı (Şamaxı) II (Kürdəmir, Şamaxı) gözlərini zilləmək. – Uşağ sə:i qarali:b (Şamaxı) III (Bərdə) qaralmaq. – Üzüm qaralıyıf IV (Bərdə) tikandan çəpər çəkmək. – Məhləni qaralıyıram …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • haqsız — sif. və zərf 1. Haqq və insafa uyğun olmayan; ədalətsiz, nahaq, əsassız. Haqsız iddia. Haqsız cəza. – Mürsəqulu . . haqsız işə razı olmayan bir adam idi. S. H.. <Tahir:> . . Mən özümdən başqa hamını günahkar hesab eləməkdə haqsızam. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • münsif — sif. <ər.> Mübahisəli bir məsələni və ya işi həll etməkdə vasitəçi olan şəxs. Bizim aramızda münsif tapılsın; And içmişəm, bu gün döyüş olmasın! «Koroğlu». Münsif haqqa haqq, batilə batil söyləsəydi; Əlbəttə ki, nahaq söyləyən şəxs utanardı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ucuz — sif. 1. Az pula satılan, qiyməti aşağı olan, dəyəri baha olmayan (baha ziddi). Ucuz palto. Ucuz parça. Ucuz enerji. – Ucuz ətin şorbası olmaz. (Məsəl). Söz yox, ulaq atdan yaxşıdır. Əvvələn, ondan ötrü, ulaq atdan ucuzdu. C. M.. Burada nisbətən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”